Spotkania z nauką

W ramach projektu „Spotkania z nauką” Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zorganizuje w 2024 roku serię wykładów o tematyce popularnonaukowej, których celem jest upowszechnienie osiągnięć polskich naukowców we Francji. Spotkania odbędą się w formie hybrydowej i będą skierowane do wszystkich zainteresowanych, bez względu na poziom wiedzy w poszczególnych tematach.

WYKŁAD 1.: Tajemnice rękopisów z Qumran – archeologia Khirbet Qumran w Paryżu. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 kwietnia w godzinach 18.30-20.00.

WYKŁAD 2.: informacje wkrótce

WYKŁAD 3.: informacje wkrótce

WYKŁAD 4.: informacje wkrótce

Pierwsze spotkanie, „Tajemnice rękopisów z Qumran – archeologia Khirbet Qumran w Paryżu”, poprowadzi dr Dariusz Długosz z Departamentu Starożytności Orientalnych w Luwrze. Odbędzie się ono 24 kwietnia br.

W latach 50. XX wieku, w jedenastu jaskiniach wapiennych w okolicy starożytnej osady Qumran, znajdującej się na terytorium Izraela, odnaleziono pierwsze manuskrypty zawierające najstarsze rękopisy Biblii. Są one spisane głównie w języku greckim, ale także w aramejskim i hebrajskim. Większość z języków, którymi spisano manuskrypty, były znane w momencie odkrycia; trzy były jednak niezrozumiałe. Należało je więc rozszyfrować. Co więcej, spośród wszystkich odnalezionych zwojów, nie więcej jak dziesięć było w dobrym stanie, pozostałe – w stanie znacznego zniszczenia.

Łączna liczba odnalezionych manuskryptów wynosi około 900. Naukowcy zakładają, że liczba ta była pierwotnie większa, jednak na przestrzeni wieków część rękopisów uległa zniszczeniu przez nieodpowiednie warunki, na przykład zmiany klimatyczne, lub też została wykradziona. Faktem jest, że w części jaskiń znajdujących się nieopodal jedenastu jaskiń Qumran, odnaleziono między innymi stłuczone dzbany, co sugeruje, że i tam mogły się znajdować zwoje.

Od czasu odnalezienia rękopisów powstało o nich wiele teorii i mitów, w tym dotyczących ich autorstwa lub środowiska, w jakim powstały.

Badania nad rękopisami trwają już około 70 lat. W tym czasie, przy użyciu nowoczesnej technologii – na przykład analizie statystycznej, digitalizacji, obrazowaniu wielospektralnemu, odczytowi  maszynowemu czy też sztucznej inteligencji – naukowcy odpowiedzieli na liczne pytania. Wciąż jednak powstają kolejne.

– Czym dokładnie są rękopisy z Qumran i jakie tajemnice kryją?
– Kto spisał manuskrypty i dlaczego?
– Czy ich pochodzenie można przypisać wyłącznie jednej społeczności?
– Kim byli mieszkańcy Qumran?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo podczas wykładu „Tajemnice rękopisów z Qumran”. Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Spotkanie w formie hybrydowej, link do dołączenia online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDcwM2ExZmMtYzRlNS00YjUyLWE4Y2MtZDk5MjFhY2ZlMmYx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22,%22Oid%22:%2211f2189c-2056-4a07-ab5f-7289c2cce47b%22%7D

Data

24 kwi 2024
Zakończone!

Czas

18:30 - 20:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria