Starzenie się mózgu, neurodegeneracja i rola naturalnych cząsteczek

Międzynarodowa Konferencja na temat „Starzenia się mózgu, neurodegeneracji oraz roli naturalnych związków w utrzymaniu zdrowia mózgu” odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk w Stacji Naukowej w Paryzu w dniach 11-13 października 2023 r.
Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet w Bordeaux oraz Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN.
Wybrane tematy
– Starzenie się mózgu i choroby neurodegeneracyjne
– Oś mózgowo-jelitowa
– Neuroprotekcyjna rola fitozwiązków i ich metabolitów
– Wpływ odżywiania na mózg
– Nanonośniki do skutecznego dostarczania nutraceutyków do mózgu

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany myśli przez wiodących naukowców pracujących nad zagadnieniami opracowania skutecznych terapii neuroprotekcyjnych, w tym opartych o zagadnienia związane z funkcjonowaniem osi jelitowo-mózgowej.

Program

Prelegenci

 

 

Data

11 - 13 paź 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00