Sympozjum na temat interakcji patogenów i mikrobiomów w dzikiej przyrodzie: wykrywanie i ocena ich wpływu na ryzyko pojawienia się chorób odzwierzęcych

Plakat Program

Choroby odzwierzęce, wywoływane przez patogeny krążące wśród zwierząt, stanowią obecnie 75% nowo pojawiających się chorób zakaźnych. Patogeny te były do tej pory badane niezależnie, choć nie są izolowane, lecz oddziałują na siebie i ewoluują w obrębie różnorodnych społeczności drobnoustrojów. Interakcje pomiędzy zarazkami mogą mieć duży wpływ na ciężkość przebiegu choróby oraz na dynamikę epidemiologiczną i ewolucyjną czynników zakaźnych. Dlatego też zrozumienie tych interakcji jest niezbędne do opracowania strategii zwalczania chorób pasożytniczych i zoonoz w ramach koncepcji „EcoHealth – OneHealth”.

Obecnie technologie sekwencjonowania o dużej wydajności umożliwiają niemal wyczerpujący opis różnorodności biologicznej zbiorowisk drobnoustrojów. Niemniej jednak, te ogromne ilości danych stanowią wyzwanie analityczne, zarówno jeśli chodzi o wykrywanie interakcji patogen-patogen lub patogen-żywiciel, jak i modelowanie sieci interakcji łączących te społeczności mikrobiologiczne i ich żywicieli.

Podczas tego sympozjum przedstawione zostaną niedawno opracowane metody analizy danych pozwalające sprostać  wyzwaniom analitycznym. Analizie i opracowaniu zostaną poddane dane zebrane  w ramach europejskiego projektu badawczego Biodiversa-BioRodDis dotyczącego europejskich gryzoni, ich patogenów i mikrobiomu jelitowego (https://www6.inrae.fr/biodiversa-bioroddis).

 

Główni prelegenci:

Dr Vincent Sluydts

Dr Benjamin Roche

Data

15 - 16 lis 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris