Teksty i obrazy jako miejsca pamięci europejskiej

Konferencja poświęcona dziełom literackim i obrazom, które są nośnikiem pamięci europejskiej na przestrzeni różnych epok. Jej celem jest ukazanie roli tych dzieł w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej. Poprzednie konferencje w ramach grupy podejmowały m.in. tematu europejskiego kanonu kultury, postaci intelektualistów europejskich i przełomowych/ rewolucyjnych momentów nie tylko w historii, ale również w myśli europejskiej. W tej edycji, na wzór poprzednich, udział wezmą badacze o znaczącym dorobku, którym towarzyszyć będą wystąpienia młodych naukowców. Udział Stacji Naukowej PAN w Paryżu w pracach tej sieci wzmacnia jej więzi naukowe i instytucjonalne z najważniejszymi ośrodkami badawczymi w całej Europie.

Data

01 - 02 gru 2020
Zakończone!

Czas

10:00 - 18:00

Etykiety

ODWOŁANE

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria