Medicine

Trzecia Międzynarodowa Konferencja

Jakość w Medycynie i Światowym Zdrowiu Publicznym w czasie Pandemii

Wiedza na temat zarządzania jakością jest niezbędnym elementem efektywnego działania instytucji opieki zdrowotnej. Pierwsze formalne inicjatywy w tej dziedzinie (wzorowane na metodach kontroli jakości używanych z przemyśle) pojawiły się w sektorze zdrowia Europy Zachodniej, Japonii i Stanów Zjednoczonych na początku lat 1970-tych. Obecnie, badania naukowe i programy wdrożeniowe prowadzone są przez setki instytucji rządowych, poza-rządowych i organizacji społecznych w większości krajów świata.

W Polsce, pierwsza inicjatywa w tej dziedzinie, podjęta przez Ministerstwo Zdrowia na początku lat 1990-tych, zaowocowała utworzeniem Towarzystwa Promocji Jakości w Opiece Zdrowotnej w Polsce w 1993 roku, oraz otwarciem Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w 1994 roku w Krakowie. Programy szkoleniowe i akredytacyjne prowadzone przez CMJ stanowią solidną podstawę administracyjną zarządzania jakością opieki zdrowotnej w Polsce. Niemniej jednak, polski sektor zdrowia potrzebuje więcej ekspertów i entuzjastów doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach i etapach opieki zdrowotnej i profilaktyki.

Celem dorocznych konferencji na temat jakości w medycynie organizowanych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu jest wymiana doświadczeń i porównanie aktualnego stanu badań i inicjatyw wdrożeniowych prowadzonych w Polsce i we Francji, jak również w innych krajach Europy i świata.

Konferencja ‘Jakość w Medycynie 2021’ będzie kontynuacją programu zainicjowanego w czasie pierwszego spotkania Okrągłego Stołu, które odbyło się w Stacji Naukowej PAN w kwietniu 2018, i drugiego spotkania, na temat znaczenia efektywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie doskonalenia jakości opieki zdrowotnej, które miało miejsce w maju 2019.

Celem obrad trzeciego spotkania planowanego na 17-19 maja 2021, będzie analiza znaczenia współpracy miedzy-resortowej w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji oraz w innych krajach Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem czynników epidemiologicznych, politycznych i społecznych związanych z obecną pandemią.

Wśród wykładowców będziemy gościć przedstawicieli uczelni medycznych, organizacji naukowych, rządowych, gospodarczych i społecznych w Polsce i we Francji, a także w innych krajach Europy, Afryki, Azji, i obu Ameryk.

Obrady konferencji i sesje plakatowe prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

Booklet 2018
Raport ze spotkania 2018

Booklet 2019
Raport ze spotkania 2019

wstępny program

 

Zaproszeni goście

Dzień 1: Alicia Ely Yamin

Pandemic – Global Perspective: An Inflection Point for Global Health and Human Rights

Alicia Ely Yamin jest wykładowcą prawa w Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology and Bioethics na Harvard Law School; oraz starszym doradcą ds. praw człowieka w organizacji Partners In Health (PIH). W 2016 została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ do Independent Accountability Panel for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health, jako jedna z dziesięciu międzynarodowych ekspertów w dziedzinie zdrowia globalnego. Obecnie Yamin jest członkiem Technicznej Grupy Doradczej WHO ds. Oceny Technologii Medycznych, a także Komisji Lanceta ds. Zdrowia Arktycznego oraz Grupy Roboczej Ekspertów ds. Globalnych Inwestycji Publicznych.
Yamin ukończyła studia prawnicze i medyczne na Harvardzie, a jej ponad 25-letnia kariera na styku medycyny i praw człowieka łączy m.in. naukę i aktywizm. Przez połowę swojego życia zawodowego Yamin mieszkała i pracowała w Ameryce Łacińskiej i Afryce Wschodniej, działąjąc na rzecz lokalnych organizacji.

 

Dzień 2: Etienne Minvielle

Pandemic – French Perspective

Etienne Minvielle absolwent Paris V (tutuł magistra), École Polytechnique (stopień doktora), oraz szkoły biznesu ESSEC. W okresie podoktorskim spędził rok w Leonard Davis Institute, University of Pennsylvania. Jego badania mają na celu zrozumienie wpływu nowych systemów świadczenia usług (m.in. nowe formy płatności, zachęty do poprawy jakości, usługi dostosowane do potrzeb klienta) na wyniki opieki zdrowotnej. Obecnie jest koordynatorem badań nad nawigacją w leczeniu nowotworów, wspieranych przez Francuską Agencję Badań Naukowych, które oceniają wpływ portalu dla pacjentów na przestrzeganie zasad stosowania leków doustnych. Jest również koordynatorem badań sponsorowanych przez Francuską Agencję ds. Wydajności Opieki Zdrowotnej, których celem jest opracowanie złożonego wskaźnika wydajności szpitali (opartego na medyczno-administracyjnej bazie danych Hospidiag). Jego badania były publikowane w recenzowanych czasopismach o dużym wpływie (The BMJ, NEJM catalyst, Medical Care, Social Science and Medicine, Public Administration Review, Health Policy). Opublikował również The Quality Imperative (Imperial College Press) wraz z Johnem Kimberly (Wharton School), a ostatnio “Le patient et le Système” (Ed. Seli Arslan). Etienne Minvielle jest członkiem wielu paneli ekspertów doradzających decydentom i urzędnikom państwowym w zakresie stosowania zachęt do poprawy jakości w opiece zdrowotnej. Poza prowadzeniem badań Etienne Minvielle jest również doradcą w Gustave Roussy, wiodącym europejskim centrum onkologicznym, w zakresie wdrażania innowacyjnych ścieżek dla pacjentów.

 

Dzień 3: Krzysztof Pyrć

Pandemic – Polish Perspective

Krzysztof Pyrć Wirusolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra), Uniwersytetu Amsterdamskiego (stopień doktora), Uniwersytetu Łódzkiego (habilitacja). W styczniu 2019 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Specjalizuje się w wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zakażenia oraz opracowaniem nowych strategii terapeutycznych przy zakażeniach wirusowych ludzi i zwierząt. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Certyfikowany project manager. Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, PNAS, PloS Pathogens, Journal of Virology czy Science Signalling, które były cytowane w literaturze światowej prawie cztery tysiące razy (h=26). Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie (Horyzont2020, ERC, FNP, NCN i inne). Autor kilkunastu zgłoszeń patentowych i patentów, na podstawie których powstały już 2 firmy spin-off (Acatavir oraz StartIt Vet). Kierownik i koordynator licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, NCN, FNP, NCBIR oraz MNiSW, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne. W 2020 członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.

Data

14 Cze 2021 - 16 Cze 2021

Czas

All Day

Etykiety

NOWA DATA

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizatorzy

Wydawnictwo MEDYK, oddział w Bostonie, MA, USA
Telefon
001-978-317-6978
Email
mdphdjd@gmail.com
Strona WWW
http://www.medyk.com.pl