W poszukiwaniu Afryki marzeń Stefana Szolca-Rogozińskiego

Prelekcja ma na celu upamiętnić postać Stefana Szolc-Rogozińskiego – polskiego badacza, który został członkiem Towarzystwa Geografii w Paryżu w 1881 roku w wieku zaledwie 20 lat, co tłumaczyło wiarę w jego nieprzeciętny potencjał. Rok później zorganizował dużą ekspedycję do Afryki, podczas której eksplorował Kamerun. Blokując marsz kolonialny Niemców, naraził się w konsekwencji na wymazanie z kart historii wszystkich swoich prac i odkryć. Dziś jest człowiekiem zapomnianym, a jego osiągnięcia nie są znane. Rozpoczęto projekt przywołania pamięci Rogozińskiego – eksploratora, patrioty, badacza i humanisty, w którym wyprawa l’Expédition Africaine Rogoziński „Vivat Polonia 2016” była ważnym elementem. Wydarzenie naukowe w SN PAN w Paryżu jest kolejnym krokiem na drodze popularyzacji osiągnięć wybitnego polskiego podróżnika-badacza. Odnaleziony w 2013 roku grób Rogozińskiego w Bagneux pod Paryżem wymaga renowacji, działania w tym kierunku wspiera Ambasada RP w Paryżu.

Data

11 paź 2019
Zakończone!

Czas

19:00 - 21:00