Wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi

Patrząc rozumieć – Mikołajowi Kopernikowi. Ogarnąć ruch, przestrzeń i rzeczy konieczności. O wizualnym poszukiwaniu nowych znaczeń: czasoprzestrzeni i relacji materii i pustki.

Plakat

Program

23 lutego 2023 roku obchodziliśmy 550. rocznicę urodzin polskiego astronoma  Mikołaja Kopernika, którego dzieło O obrotach ciał niebieskich zredefiniowało miejsce człowieka we wszechświecie.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa na wystawę w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu nawiązującą do dokonań tego wybitnego astronoma, która będzie otwarta w dniach 27.03-07.04.2023 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

Wystawa autorstwa dr hab. Tomasza Matusewicza, profesora Politechniki Poznańskiej, która będzie połączona z multimedialnymi prelekcjami publikowanymi na stronie oraz mediach społecznościowych PAN SN w Paryżu, poruszy problematykę wizualności i prób przekraczania obowiązujących konwencji zjawisk, wobec których nie powinniśmy pozostawać bierni w poszukiwaniu nowych znaczeń i wartości przestrzeni. 

Nawiązanie do Opus Magnum Mikołaja Kopernika wynika z podejmowanych prób stawiania i odpowiadania na złożone czynniki obserwowanej rzeczywistości, praktyki spójnej z imperatywem poszukiwania prawdy, której rekonstrukcja może wyznaczać wartości zapomniane, pomijane zepchnięte poza główny nurt obowiązujących zasad. Imperatyw dążenia do prawdy, który był owocem bystrości i spostrzegawczości umysłu Kopernika, pomógł mu w odkryciu zasady mechanizmu konieczności i kontemplacji boskiego piękna. 

Proponowany temat może być zaczynem nowego otwartego procesu w dostarczeniu powodów do rewizji własnych poglądów, a także formy jej definiowania w uprawianych dyscyplinach aktywności naukowej i artystycznej, w obszarze planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, sztuki i dziedzin pokrewnych, takich jak astronomia czy geografia. Być może istnieje jeszcze nie zdefiniowana analogia pomiędzy przełomem w myśleniu i kulturze czasu życia Mikołaja Kopernika a naszym czasem – po awangardzie i wielu rewolucjach –, w którym staramy się myśleć i tworzyć próbując „ogarnąć ruch, przestrzeń i rzeczy konieczności”.

Data

27 mar 2023 - 07 kwi 2023
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris