Wyzwania dla nauki i technologii w erze post-COVID-19

Oprócz wpływu na nasze zdrowie i dobrobyt, epidemia Covid-19 wywarła szereg istotnych skutków społecznych, naukowych i technologicznych, a także miała oczywisty negatywny wpływ na gospodarkę światową. Poważną transformacją, jakiej doświadczyliśmy, jest sposób, w jaki komunikujemy się i współdziałamy na co dzień, ale także dla nauki i biznesu. W tym okresie zarówno społeczność naukowa, jak i biznes nauczyły się komunikować za pośrednictwem połączeń konferencyjnych, a wiele konkretnych platform sieciowych do prowadzenia wideokonferencji odniosło wielki sukces. Z drugiej strony, niektóre z obietnic oferowanych przez technologie informatyczne nie zostały spełnione, takie jak dokładne modelowanie epidemii w celu pomocy w wyborze polityki lub śledzenie kontaktów w celu pomocy w przewidywaniu i kontroli epidemii.  Jednocześnie byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby nierzetelnych „publikacji”, w tym w odniesieniu do samego Covida-19, tak więc znaczenie otwartego i swobodnego – dostępu do wiarygodnych informacji naukowych po raz kolejny pokazało swoje ogromne znaczenie. O ile udało nam się znacznie ograniczyć wpływ na emisję CO2 i koszty ekonomiczne podróży w celu rozpowszechniania informacji naukowych, dojazdów do pracy i edukacji oraz turystyki, to zużycie energii, a tym samym wpływ ICT na emisję CO2, również wzrosło, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sprzęt ICT, który sam w sobie ma wpływ na środowisko, zarówno w zakresie energii potrzebnej do produkcji, jak i rzadkich metali i materiałów itp.  Ponowne ożywienie gospodarcze po Covid-19 stwarza również problemy związane z negocjowaniem ścieżki, która ma najlepszy możliwy wpływ na zmiany klimatyczne, w tym z wyborem najbardziej rozsądnych inwestycji dla samej przyszłości zmian klimatycznych.

 

Data

09 - 10 wrz 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00

Więcej informacji

Program wydarzenia

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

IITiS PAN
Program wydarzenia