Zaangażowanie studentów w edukację STEM poprzez badania arktyczne

Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt EDU-ARCTIC ma na celu prezentację głównych osiągnięć programu edukacyjnego oraz wyników badań ewaluacyjnych. Podczas konferencji planowane jest również zaprezentowanie wyników badań naukowych dotyczących zmieniającej się Arktyki (wykład Prof. T. Callaghana oraz prof. Piotra Głowackiego). Zostaną również przedstawione najważniejsze komponenty programu EDU-ARCTIC. Istotnym elementem będzie sesja praktyczna dla nauczycieli, która odbędzie się drugiego dnia konferencji. Ponadto, planowana jest debata dotycząca możliwości łączenia świata nauki ze światem edukacji, aby szkoły w jak najpełniejszy sposób mogły korzystać ze zdobyczy nauki. Dzięki udziałowi decydentów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych potrzeby szkół i instytucji naukowych w zakresie ich współpracy zostaną dostrzeżone na wysokim szczeblu. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyką badań polarnych i zmian klimatycznych, decydenci oświaty, realizatorzy projektów edukacyjnych oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i edukatorzy z różnych krajów w Europie. Wydarzenie będzie miało zasięg międzynarodowy. Planowane jest uczestnictwo przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli partnerów konsorcjum EDU-ARCTIC z 5 krajów oraz nauczycieli biorących udział w programie EDU-ARCTIC z co najmniej siedmiu krajów: Polski, Francji, Wysp Owczych, Grecji, Rumunii, Bułgarii i Albanii.

Szczegółowy program

Zdjęcia

Relacja filmowa

Data

23 - 24 maj 2019
Zakończone!

Czas

09:30 - 17:45

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Współorganizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
Instytut Geofizyki PAN