tarkowski1_thumb30 marca 2007 odbyła się w Stacji konferencja „Réductions des émissions et stockage géologique du CO2″.

Francja jest jednym z krajów, które, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, stosuje technologię podziemnego składowania. W Polsce metoda ta jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Konferencja stała się dla naukowców z Polski i Francji okazją do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Referaty wygłosili: Kazimierz Rózański (AGH), Isabelle Czernichowski-Lauriol (BRGM), Radosław Tarkowski (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Barbara Uliasz-Misiak, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki (IGSME PAN).