ewa-nowak_thumb27 października 2009 wykład „L’art face à la politique” wygłosiła Ewa Nowak. Przedstawiła ona najważniejsze nurty w sztuce polskiej w latach 1945-1970 i po roku 1970. Wspominając o wpływie Związku Radzieckiego na wszystkie dziedziny życia, szczególną uwagę zwróciła na oddziaływanie na sztukę i kulturę. Mimo cenzury i odgórnie narzucanych kanonów w Europie Środkowej rozwijała się sztuka niezależna, artyści w każdym z krajów bloku socjalistycznego tworzyli dzieła w duchu narodowym. Wpływ na sztukę polską miała przede wszystkim uwarunkowania historyczne i mity. Podczas wykładu Ewa Nowak zaprezentowała najbardziej charakterystyczne obrazy, fotografie oraz instalacje.