Logo SARP FR

Dnia 29 maja 2015 roku w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbył się uroczysty Wieczór Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji, na którym wręczono doroczną NAGRODĘ SARP FR.  Szczegóły >>

Fot.6

 

***

 

W ramach cyklu  le Café scientifique, dnia 26 maja 2015 roku, Biblioteka Stacji Naukowej PAN była gospodarzem spotkania seminaryjnego GINSAP (Grupy Inicjatyw Naukowych Stowarzyszenia AEP). Panie Marta Gajowa oraz Mariola Odzimkowska swoimi wystąpieniami wprowadziły do dyskusji nt. „Nauka bez granic”. Temat ten będzie kontynowany na seminariach planowanych od października 2015 roku.

26.05.2015 1

 

***

 

Dnia 22 maja 2015 roku, Pan Dyrektor Marek Więckowski wziął udział w konferencji o formule okrągłego stołu nt. „Entre passage et cloisonnement : la frontière dans la guerre froide” [„Pomiędzy przejściem i podziałem: granica podczas zimnej wojny”].

Foto na strone internet 1 22.05.2015

Wydarzenie to zostało przygotowane przez Instytut Węgierski w Paryżu we współpracy z Instytutem Słowackim i Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, przy wsparciu Terror Háza [Domu Terroru] w Budapeszcie.  Szczegóły >>

Foto na strone internet 2 22.05.2015

  

***

 

W dniach 6 i 7 maja 2015 roku, Stacja Naukowa PAN w Paryżu zorganizowała dwudniową konferencję historyczną nt. „Mai 1945. Libération ou nouvelle occupation?” [„Maj 1945. Wyzwolenie czy nowa okupacja?”], która odbyła się pod honorowym patronatem J.E. Ambasadora RP w Paryżu Pana dra Andrzeja Byrta. Tematyka wydarzenia była związana z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

e-invitation2

 

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Ambasadzie RP w Paryżu. Zebranych gości powitali Pani Marta Stachowiak, Chargée d’affaires w Ambasadzie RP we Francji oraz Dyrektor SN PAN w Paryżu Pan Marek Więckowski, który poprowadził całe spotkanie. Referaty wygłosili prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Tomasz Schramm z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast tekst wystąpienia nieobecnego prof. Adama Manikowskiego z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffela PAN w Warszawie odczytał dr hab. prof. UAM Maciej Forycki.

6-7 mai 1

6-7 mai 2

6-7 mai 13

6-7 mai 3

6-7 mai 12

6-7 mai 9

6-7 mai 4

Kolejny dzień konferencji odbył się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Gospodarzem spotkania był Pan Dyrektor Marek Więckowski, który ponownie poprowadził obrady. Swoje referaty i prezentacje przedstawili prof. Tomasz Szarota, prof. Jerzy Eisler i dr Anna Maria Jackowska. Sympozjum naukowemu towarzyszyła wystawa na temat postrzegania spraw polskich nad Sekwaną w przededniu i w pierwszych miesiącach II wojny światowej, którą pod względem merytorycznym przygotował prof. Tomasz Szarota z Instytutu Historii PAN.

6-7 mai 11

6-7 mai 8

6-7 mai 7

6-7 mai 5

6-7 mai 6