Nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2021 r.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy badawczej oraz promocji polskiej nauki we Francji organizując wydarzenia o charakterze naukowym takie jak sympozja, konferencje, wykłady czy naukowe spotkania autorskie.

W związku z rozpoczęciem przygotowywania przyszłorocznego planu działalności merytorycznej, ogłaszamy nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2021 r.

Oferta ta skierowana jest do polskich i francuskich jednostek naukowych i badawczych, które chciałyby zorganizować w Paryżu przy współudziale Stacji Naukowej PAN wydarzenie promujące wyniki swoich badań.

Wypełniony w dwóch z trzech wskazanych języków (polski, francuski, angielski) formularz należy odesłać do 20 września 2020 r. na adres mailowy: secretariat@paris.pan.pl.

Językiem obrad powinien być język francuski lub angielski. Istnieje możliwość zakwaterowania prelegentów i organizatorów planowanego wydarzenia (do 10 osób) w pokojach gościnnych Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Wszystkie nadesłane we wskazanym terminie i spełniające wymagania formalne wnioski zostaną poddane ocenie wewnętrznej komisji merytorycznej, a wnioskujące jednostki zostaną następnie poinformowane o wyniku przeprowadzonej selekcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

dr Magdalena Sajdak
mail: magdalena.sajdak@paris.pan.pl; tel.: 00 33 1 56 90 18 37

dr Adam Knapik
mail: adam.knapik@paris.pan.pl; tel.: 00 33 1 56 90 18 40

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Formularz