Wykład dr Natalie Pigeard-Micault pt. „Marie Curie et les femmes de son laboratoire” („Maria Curie i kobiety z jej laboratorium”), w ramach konferencji organizowanej przez SITPF (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji).

Więcej informacji pod adresem: http://sitpf.europolonia.org/cms/