Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania 10/ZP/2019 – Prace dostosowawcze do norm a) ciagów komunikacyjnych pionowych włącznie z ich oznakowaniem b) oświetlenia holu i sanitariatów w Holu, wymiana drzwi sanitariatów – wyłoniona została w dniu 26 listopada 2019 r. firma World of Idea sp. z o. o. Tartakowa 53 42-200 Częstochowa.