Informacje o programie stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae adresowanym do naukowców zajmujących się historią i wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowej znajdują się na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury (www.mck.krakow.pl)