7 czerwca w PAN Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się wydarzenie poświęcone architekturze.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu p. Thaddée Nowaka, architekta i prezydenta Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji (Société des Architectes Polonais en France). Podczas wystąpienia pt. „Architekt – próba odpowiedzi na zmiany klimatyczne” (Architecte – tentatives de réponse au changement climatique) opowiedział i zaprezentował przykłady budynków, które wpisują się w obecne wyzwania związane z nadmiernym zużyciem zasobów. Zaprezentowane projekty architektoniczne z Europy, w tym Francji, udowadniają, że budynki mogą być nie tylko energooszczędne, ale również produkować nadwyżkę energii, która może być wykorzystywana na potrzeby mieszkańców.

Po wykładzie głos zabrała Joanna Fourquier, członkini Akademii Architektury w Paryżu (Académie d’Architecture à Paris). Architektka przedstawiła motywacje jakimi kierowało się jury przy ocenianiu prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów do konkursu „Prix de la SARP FR 2024” oraz zaprezentowała zwycięskie projekty. Główną nagrodę przyznano Izabeli Godlewskiej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Ecole Supérieure d’Ecologie et de Management de Varsovie) za projekt pt. „Ośrodek pomocy humanitarnej dla dzieci niedożywionych w Baghere w Senegalu” (Centre d’aide humanitaire pour les enfants sous-alimentés au Sénégal), wykonany pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. arch. Zygmunta Szparkowskiego. Ze względu na wysoką jakość nadesłanych prac, jury postanowiło wyróżnić dodatkowo dwie studentki: Aleksandrę Bilacz z Politechniki Lubelskiej, za projekt „Cisza jako źródło percepcji dźwięku – projekt szkoły muzycznej” (Silence comme source de perception du son – projet d’une école de musique) oraz Alicję Kazimierczak z Politechniki Gdańskiej za projekt „Kwiat Kalsy. Centrum Kulturowe w dzielnicy Kalsa w Palermo” (Fleur de Kalsa – centre culturel du quartier Kalsa à Palerme). Serdecznie gratulujemy laureatom.

Ostatnim elementem programu był koncert pt. „Śladami Komedy i Paryża” (Sur les traces de Komeda et Paris) w wykonaniu Karola Dobrowolskiego (skrzypce) oraz Ygora Przebindowskiego (fortepian). Po koncercie uczestnicy mieli okazję spotkać się i podyskutować przy poczęstunku.