W dniu 28 maja 2024 roku w PAN Stacji Naukowej w Paryżu obyło się wydarzenie poświęcone Ludwikowi Hirszfeldowi – wybitnemu, choć zapomnianemu, polskiemu bakteriologowi i immunologowi.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. Bogumiły Szponar z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, która przedstawiła wykład pt. „Drogi badań i spuścizna naukowa Profesora Ludwika Hirszfelda”. Instytut, który został założony przez samego Hirszfelda tuż przed jego śmiercią, do dziś kontynuuje i bazuje na badaniach zainicjowanych przed laty przez tego wybitnego naukowca. Profesor Szponar opowiedziała nie tylko o najważniejszych dokonaniach Hirszfelda, ale także o tym, co działo się później – pracy kolejnych pokoleń naukowców Instytutu.

Kolejnym, niezwykle oczekiwanym punktem wieczoru był pokaz filmu Mensch – pierwszej pełnometrażowej opowieści o Ludwiku Hirszfeldzie. Film przedstawił historię i dokonania badacza dzięki wcześniej niepublikowanym materiałom archiwalnym, wywiadom z naukowcami i inscenizacjom. Życiorys Hirszfelda, jego rodziny oraz poświęcenia jakich dokonywali w imię nauki poruszyły publiczność zgromadzoną na sali.

Po zakończeniu pokazu odbyło się spotkanie z reżyserem – Pawłem Wysoczańskim, który w rozmowie z przedstawicielami Instytutu Polskiego w Paryżu (Marzeną Moskal oraz Thomasem Merkezem) odsłonił kulisy powstawania filmu, genezę pomysłu, a następnie odpowiedział na pytania publiczności dotyczące produkcji oraz szczegółów życia Hirszfeldów. Szczególne zainteresowanie publiczności, jak i samego reżysera, stanowił wątek życia i pracy Hirszfelda w getcie warszawskim, gdzie mimo możliwości ucieczki postanowił zostać i wspierać młodzież oraz potrzebujących.

Wydarzenie wzbudziło wiele emocji, pozytywnych, ale również tych trudnych, związanych z zapomnianymi Polakami – naukowcami i wynalazcami, których powinniśmy na nowo powołać do życia poprzez opowiadanie ich historii.

Wystawę Ludwik Hirszfeld – polski badacz grup krwi można oglądać w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu (74 rue Lauriston) do 30 sierpnia 2024 r. w godzinach 9h30 – 13h00; 14h00 – 16h30. Serdecznie zapraszamy.