W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Ministrowie odpowiedzialni za badania i szkolnictwo wyższe obu krajów – Jarosław Gowin i Frédérique Vidal – podpisali właśnie wspólną deklarację w tej sprawie.

Polsko-Francuski Rok Nauki umożliwi pogłębienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi. Inicjatywa odbywa się pod patronatem ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne oraz ministerstw odpowiedzialnych za badania naukowe.
W ramach roku nauki zorganizowany zostanie szereg wydarzeń w obszarach uznanych jako strategiczne: współpraca w ramach europejskiego programu w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców pomiędzy polskimi i francuskimi instytucjami naukowymi.

W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współpracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki.