Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
sprzeda używany komplet mebli wypoczynkowych składający się z 7 elementów:
– 1 trzyosobowa kanapa,
– 2 fotele,
– 2 pufy,
– 2 niskie ławy.

Meble są wykonane ze skóry naturalnej oraz litego drewna. Cały komplet jest w dobrym stanie.

Ofertę zakupu zawierającą całkowitą kwotę (w walucie EUR) jaką Nabywający zapłaci za wszystkie
elementy zestawu należy przekazać na adres mailowy administration@paris.pan.pl
najpóźniej do dnia 14 września 2022 r.

PAN SN w Paryżu przyjmuje jedyne oferty zakupu całego zestawu (tzn. wszystkich 7 elementów).
Pytania do niniejszego ogłoszenia powinny być kierowane przed terminem składania ofert na
wskazany powyżej adres. W celu przygotowania oferty Nabywający mogą dokonywać wizji lokalnej
w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu, 74, rue Lauriston, 75116 Paryż, Francja,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 oraz 14:00-17:00 po wcześniejszym mailowym
umówieniu spotkania (adres elektroniczny jak wyżej).

Nabywca zobowiązany będzie do odbioru mebli na swój koszt z siedziby PAN SN w Paryżu
najpóźniej do dnia 21 września 2022 r.

Zachęcamy do składania ofert!