Powiecki_thumb1 grudnia 2009 roku w Stacji Naukowej PAN zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich we Francji i Stowarzyszeniem Lekarzy Pochodzenia Polskiego we Francji spotkanie z Leopoldem Płowieckim z okazji wydania jego książki „Art et Savoir Faire en Neuroradiologie Interventionnelle”. W 1977 roku Leopold Płowiecki, absolwent Politechniki Warszawskiej założył firmę BALT Extrusion specjalizującą się w produkcji kataterów i stentów używanych w neuroradiologii, radiologii zabiegowej, angioplastyce i angiografii. Artykuł poświęcony Leopoldowi Płowieckiemu i jego wynalazkom znajduje się tu.