W ramach cyklu Le Café scientifique, w dniu 29 września 2015 roku w bibliotece Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się pierwsze w tym sezonie spotkanie seminaryjne Grupy Inicjatyw Naukowych AEP. Pan dr hab. Bruno Drweski wprowadził do dyskusji na temat „Geopolityka w dobie globalizacji: związek między interesami lokalnymi a ogólnymi na podstawie paru przykładów: Ukraina, Syria, osie rozwojowe na terenie Eurazji”. Śmiałe tezy referenta wywołały żywą reakcję zgromadzonej publiczności. Następne spotkanie cyklu będzie miało miejsce już za miesiąc.

foto na strone internet CS 29.09.2015

 

***

 

Les 24-25 sept Rencontre

 

W dniach 24-25 września 2015 odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu dwudniowa konferencja w ramach pierwszego polsko-francuskiego spotkania badaczy XVIII wieku, na temat Rzeczypospolitej i Francji w XVIII stuleciu. Konferencję zorganizowała Stacja Naukowa PAN w Paryżu we współpracy z Instytutem Historii UAM, Instytutem Historii PAN w Warszawie oraz Towarzystwem Historyczno-Literackim sprawującym pieczę nad Biblioteką Polską w Paryżu. W konferencji wzięło udział 43 referentów. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w siedzibie Stacji Naukowej PAN w Paryżu, zaś drugi w Bibliotece Polskiej, gdzie w przerwie obrad zaprezentowano jej bezcenne zbiory.

 

IMG 4499

IMG 4582

IMG 4603

IMG 4622

 

***

 

001 Fabre

W dniu 23 września 2015 roku, odbył się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu uroczysty wieczór naukowy upamiętniający postać wybitnego literaturoznawcy i polonisty, członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk, prof. Jean Fabre’a, z okazji 40 rocznicy śmierci. Spotkanie otworzył wykład prof. Michela Delona na temat osiągnięć naukowych Profesora. Następnie odbyła się Table Ronde, przy którym prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. Izabella Zatorska, prof. Marek Tomaszewski, prof. Chantal Grell i prof. Michel Figeac dyskutowali nad dorobkiem Jean Fabre’a i współczesną kontynuacją zainicjowanych przezeń kontaktów francusko-polskich. Potem nastąpiła część wspomnieniowa, otwarta dla publiczności. Ostatni głos należał do licznie zgromadzonej Rodziny Profesora. Wieczorem odbył się koncert muzyki Michała Kazimierza Ogińskiego i Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu Joanny Pietrzyk (fortepian).

 

IMG 4431

IMG 4495

 

***

W dniach 21 i 22 września, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu gościła grupę europejskich badaczy zajmujących się pogodą kosmiczną. Uczestnicy przyjechali z Belgii, Polski, Wielkiej Brytanii, Grecji, Norwegii i Francji. Celem spotkania była refleksja nad przyszłością dyscypliny w Europie. Po wielu dyskusjach okazało się, że zostanie przedstawiony nowy projekt w 2016 roku do Komisji Europejskiej. Projekt ten powinien zapewnić trwałość rozwoju pogody kosmicznej na następne dekady, w perspektywie jednego z uczestników „przygotować tak fizykę, by pozwolić p
rognozom pogody kosmicznej osiągnąć poziom meteorologii”.

IMG 4394

 

***

 

000 Risk

W dniach 17-19 września 2015 r. w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Risk Factors in Regional and Local Development”. Wydarzenie zostało współorganizowane przez SN PAN w Paryżu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), Université du Littoral Côte d’Opale, Université Denis Diderot Paris 7 i Universidade de Coimbra. W ramach spotkania odbyły dwie wycieczki badawcze na terenie Paryża, prowadzone przez Panią Izabellę Łęcką oraz Pana Antoin’a Le Blanc.

IMG 4112

IMG 4149

W sobotę 19 września, po uroczystym otwarciu konferencji przez Pana Dyrektora SN PAN Marka Więckowskiego, uczestnicy konferencji z Francji, Kanady, Portugalii i Polski prezentowali projekty i wyniki badań prowadzonych na swoich uniwersytetach i ośrodkach badawczych. Wykłady Pani Profesor Izabelli Łęckiej i Pana Profesora Antoin’a Le Blanc rozpoczęły konferencję.

IMG 4372

IMG 4246

IMG 4283

Pan Profesor Florian Plit z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podsumował problematykę obrad w wykładzie w języku francuskim pt. „Risques dans la gestion des zones frontalières”.  Spotkanie uświetnił wieczorny koncert fortepianowy w wykonaniu Pani Joanny Pietrzyk. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję na przgotowywanie wspólnych projektów oraz na dalszą współpracę w nadchodzących latach.

IMG 4332

IMG 4359