Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Wiesława Skrzydło, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu w latach 1985 – 1991, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1972-1981, profesora nauk prawnych.

Profesor Wiesław Skrzydło był autorem ponad dwustu publikacji, które wpisały się w dorobek konstytucjonalizmu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmowały polskie prawo konstytucyjne, w tym funkcjonowanie partii politycznych, parlamentu i rządu, a także zagadnienia ustroju państw zachodnich, a w szczególności Francji i Belgii.