W dniach 11-13 października w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Starzenie się mózgu, neurodegeneracja oraz rola naturalnych związków w utrzymaniu zdrowia mózgu”. Współorganizatorami wydarzenia był Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet w Bordeaux oraz Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN. Gościliśmy w Stacji wybitnych naukowców z całej Europy, którzy dzielili się doświadczeniami i wynikami badań, które dotyczyły działania osi mózgowo-jelitowej, neuroprotekcjnej roli fitozwiązków i ich metabolitów, roli urolityny A, wpływu odżywiania na mózg, roli nanośników do skutecznego dostarczania nutraceutyków do mózgu. Tym samym powstała platforma wymiany myśli, która, mamy nadzieję, przyczyni się do opracowania skutecznych terapii neuroprotekcyjnych. Jest to szczególnie ważne w zapobieganiu chorobom neurodegradacyjnym, które stały się już chorobami cywilizacyjnymi.

 

Termin wydarzenia: 11-13 października 2023

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Małgorzata Kujawska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Kreiner, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Anna Olczak, Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu