W dniach 12-14 kwietnia w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyło się wydarzenie naukowe pt. „Antropocen i misja transformacji”. To interdyscyplinarne sympozjum było okazją do spotkania między naukowcami reprezentującymi takie dziedziny jak geofizyka, inżynieria środowiska, architektura czy filozofia sztuki oraz młodymi artystami z Akademii Sztuk Pięknych i paryskiej École des Beaux-Arts. Wydarzenie miało na celu przyjrzenie się negatywnemu wpływowi człowieka na otaczające go środowisko oraz refleksji nad możliwymi drogami transformacji naszego stosunku do przyrody – zarówno w mikro, jak i makroskali.

Dzięki trwającym dwa dni obradom i jednodniowej kwerendzie muzealnej udało się także nawiązać kontakty pomiędzy Politechniką Warszawską i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a także odkryć jednostki takie jak Institut ACTE Uniwersytetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne, który zajmuje się badaniami o zbliżonej interdyscyplinarnej tematyce. Służą one humanistycznemu i artystycznemu rozwojowi studentów oraz poszukiwaniu związków między twórczością artystyczną a naukami przyrodniczymi.

Młodzi uczestnicy, przyszli projektanci i artyści, mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę i rozpocząć pracę nad wirtualną platformą, która w niedalekiej przyszłości pozwoli im na nadanie konkretnego wyrazu pomysłów i refleksji z czasu poświęconego na kwerendę i debaty w Paryżu. W efekcie wiedza zdobyta w trakcie sympozjum służyć będzie świadomemu projektowaniu, a także dystrybucji wiedzy poprzez tworzone dzieła studentów uczelni artystycznych. W trakcie spotkania uczestnicy odnieśli się również do priorytetów misji Horyzontu Europa, podkreślając istotność projektowania tzw. Smart Cities.

Na sympozjum składały się wykłady, warsztaty artystyczne przy merytorycznym wsparciu specjalistów i kwerenda, m.in. w takich muzeach jak Musée de l’Homme czy Muséum national d’Histoire naturelle, których wystawy poświęcone były tematyce o zbliżonej sferze namysłu.

Termin konferencji: 12-14 kwietnia 2022

Miejsce konferencji: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

Komitet Organizacyjny:

dr Anna Szyjkowska-Piotrowska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)                                                                                                                  Szymon Trzybiński (PAN Stacja Naukowa w Paryżu)