W dniach 12-13 maja w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum i Warsztaty Computer Security and Cybersecurity Challenges 2022. Inicjatorem wydarzenia był dr inż. Wojciech Wodo z Politechniki Wrocławskiej, który współorganizował je wraz z PAN Stacją Naukową w Paryżu. Wydarzenie łączyło zarówno doświadczonych naukowców, jak i młodych adeptów nauki będących w trakcie doktoratu, zajmujących się szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Warsztaty miały charakter hybrydowy, ponieważ prelegenci występowali zarówno stacjonarnie w Paryżu, jak i łączyli się z zdalnie. Celem warsztatów było zapoznanie się z obszarami działalności naukowców oraz poznanie najnowszych trendów i potencjalnych kierunków badań w obszarze bezpieczeństwa komputerowego oraz cyberbezpieczeństwa. Innym aspektem wydarzenia było nawiązywanie kontaktów pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi, celem powstania współprac i pomysłów na projekty czy granty.

Gościliśmy łącznie osoby z 8 uniwersytetów z 7 krajów (Polska, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Wielka Brytania i Ukraina). Mieliśmy przyjemność wysłuchać wielu prezentacji, zarówno
o otwartej nauce, którą wygłosił dr Sothearath Seang, jak i o dezinformacji szerzonej podczas wojny na Ukrainie, o czym opowiadał nam dr Oleksandr Berezko, pracownik Politechniki Lwowskiej, który przebywając jeszcze na Ukrainie, połączył się z nami zdalnie. Zgodnie z tematem warsztatów, towarzyszyły nam zagadnienia bardzo związane z cyberbezpieczeństwem, takie jak ochrona prywatności, o której opowiedział prof. Mirosław Kutyłowski, czy zaawansowana kryptoptografia, którą przedstawił dr Kamil Kluczniak.

Co więcej, podczas warsztatów została poruszona tematyka związana z prywatnością różnicową, bezpieczeństwem czytników biometrii odcisków palca, mechanizmami kryptograficznymi fully homomorfic encryption, szyfrowaniem dźwięku w otwartych kanałach transmisyjnych, budową i analizą właściwości fizycznych funkcji nieklonowalnych (ang. PUFs), bezpieczeństwem tokenów sprzętowych FIDO2, rozpoznawaniem fałszerstw dźwięku wykonanych za pomocą sieci neuronowych czy bezpieczeństwem protokołów wykorzystywanych w branży automotive.

Zarówno uczestnicy, jak i prelegenci zwracali uwagę na wagę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, co mogli rozwinąć podczas zespołowej części warsztatowej spotkania. Skupiała się ona na burzy mózgów, którą prowadził dr Andrejs Romanovs z Politechniki w Rydze. Pozwoliła ona zrozumieć problem luk w cyberbezpieczeństwie, zarówno w naszym codziennym życiu jak i w edukacji. Warsztaty poruszały tematykę luki kompetencyjnej i świadomościowej, zarówno wśród pracowników sektora IT, jak i społeczeństwa oraz niedostosowanego modelu edukacji.

Sesje warsztatowe kończyły się networkingiem, podczas którego goście mogli kontynuować omawianie tematów, które ich zaciekawiły. Dyskusje doprowadziły do nawiązania wielu nowych znajomości. Przebieg całego wydarzenia był bardzo intensywny, dużo czasu poświęcono na wymianę wiedzy, każdy miał okazję wypowiedzieć się na temat swoich prac czy obszarów badawczych swoich doktoratów. W ramach sesji pytań i odpowiedzi po prezentacjach, zawsze padało wiele pytań i komentarzy. Spotkanie nabrało bardzo interaktywnego charakteru.

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Dzięki niemu, nawiązały się nowe kontakty pomiędzy Politechniką Wrocławską a Politechniką w Rydze, w obszarze wspólnych projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Na chwilę obecną, współpraca ma się ujawnić w trzech wymiarach: wspólnej szkole letniej, projekcie badawczym oraz wspólnym kierunku kształcenia.

Termin wydarzenia: 12-13 maja 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

dr inż. Wojciech Wodo (Politechnika Wrocławska)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)