Dekada oceanografii na rzecz zrównoważonego rozwoju ogłoszona przez ONZ  w latach 2021-2030 zapewni  możliwość stworzenia nowej podstawy współpracy na styku nauka-polityka, w celu wzmocnienia zarządzania w obszarach morskich i strefie przybrzeżnej. Niezwykle aktualne stają się poważne globalne dysproporcje w rozwoju infrastruktury i możliwościach prowadzenia badań naukowych w zakresie oceanografii. Aby stworzyć bardziej kompleksowe systemy monitorowania zmian w procesach środowiskowych i ich wpływu na ekosystemy i społeczeństwo, wymagana jest jeszcze głębsza integracja multidyscyplinarnych systemów obserwacji i ulepszonych modeli udostępniania danych i informacji.

Sympozjum w odniesieniu do zarządzania danymi, informacjami i wiedzą przedstawiło rozwój infrastruktury, wspólne działania umożliwiające interoperacyjne, przejrzyste i dostępne udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi, a także wzmocnioną współpracę między dostawcami danych, twórcami systemów i użytkownikami.

Głównymi celami naukowymi sympozjum było (I) porównanie regionalnych i globalnych strategii i polityk decydujących o rozwoju badań naukowych w dziedzinie oceanografii; (II) omówienie istniejących i wymaganych zmian technologicznych oraz ich wdrażania; oraz (III) określenie przyszłych kierunków w zarządzaniu danymi i informacjami oceanograficznymi. Powyższe cele były dyskutowane w kontekście Dekady oceanografii dla zrównoważonego rozwoju.

Termin wydarzenia: 21-22 kwietnia 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. inż. Mirosława Ostrowska (Instytut Oceanologii PAN)

Marcin Wichorowski (Instytut Oceanologii PAN)

Natalia Pstrąg (PAN SN w Paryżu)