W dniach 23-25 maja 2022 roku w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu miało miejsce Francusko-Polskie Sympozjum Chemiczne, współorganizowane przez PAN SN w Paryżu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Jej Magnificencję Rektor UAM Prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską oraz Dyrektor PAN SN w Paryżu, dr inż. Magdalenę Sajdak. Następnie, wykłady plenarne wygłosili wybitni chemicy – Prof. Régis Gauvin z Institut de Recherche de Chimie Paris, oraz Prof. Miłosz Pawlicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas Sympozjum przedstawiono i szeroko omówiono najnowsze odkrycia francuskich i polskich zespołów badawczych w dziedzinie chemii supramolekularnej, których przedstawiciele zaszczycili wydarzenie swoją obecnością. Chemię supramolekularną z powodzeniem wykorzystano do tworzenia nowych materiałów, stanowiących podstawę nanochemii oraz nowych katalizatorów i przełączników molekularnych niezwykle istotnych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Z kolei oddziaływania małych ligandów z biocząsteczkami mają ogromne znaczenie w projektowaniu leków skutecznych w terapiach antynowotworowych i genowych.

Poza doświadczonymi naukowcami, w sympozjum licznie wzięli udział doktoranci i studenci, dla których, była to niezwykle ważna – bo pierwsza – okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć w formie prezentacji dla szerszego audytorium.

Termin wydarzenia: 23-25 maja 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Marta Fik-Jaskółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dawid Marcinkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)