W dniach 7-8 kwietnia w Stacji Naukowej PAN w Paryżu i na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne odbyło się wydarzenie naukowe pt. „Wspólnota pracy jako wyzwanie dla polskiego i francuskiego prawa pracy” w ramach odbywającej się serii spotkań Assises franco-polonaises de droit. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Uniwersytetem Lotaryńskim, IAE Nancy School of Management oraz PAN Stacją Naukową w Paryżu.

Pierwszemu dniowi debat przewodniczył Alain Supiot, emerytowany profesor Collège de France oraz założyciel l’Institut d’études avancées de Nantes. W pierwszej części programu prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiewicza) analizował doświadczenia demokracji we współczesnej historii Europy. Następnie prof. Anna Musiała oraz prof. Nicole Maggi-Germain (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne) zaprezentowały różnice i podobieństwa w koncepcjach wspólnoty pracy, odpowiednio w Polsce i we Francji. W drugiej części programu Maud Rivolier (Uniwersytet Paris 1 Panhéon-Sorbonne) zastanawiała się nad napięciami, które tworzą samą wspólnotę pracy, natomiast prof. Jean-Michel Denis (Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne) analizował społeczność pracy jako podstawę społecznego systemu wartości na przykładzie sektora sprzątającego. Sesję zakończyła prelekcja prof. Raphaël Dalmasso (Uniwersytet Lotaryński), który skupił się na omawianym pojęciu w kontekście pracy domowej.

Drugi dzień wydarzenia poświęcony był takim zagadnieniom jak przedsiębiorstwo oraz dobro wspólne. Sesja moderowana była przez prof. Tomasza Schramma oraz prof. Annę Musiałę. Dr Aleksandra Bocheńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) przedstawiła funkcjonowanie uniwersyteckiej wspólnoty pracy na przykładzie Polski. W dalszej części prof. Andrzej Leder (Polska Akademia Nauk) interpretował rozwój wspólnoty i indywidualizmu w Polsce w latach 1980-1989, natomiast prof. Patrice Adam (Uniwersytet Lotaryński) zanalizował procesy indywidualizacji, które występują we wspólnocie pracy. Następnie prof. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński) podjął się kwestii poszukiwania instytucji zakładu pracy w polskiej doktrynie prawnej, a prof. Nicolas Moizard (Uniwersytet w Strasburgu) wygłosił referat dotyczący rozpadu wspólnoty pracy poprzez wyróżnienie grupy pracowników dyskryminowanych. Analizie zostało również poddane funkcjonowanie wspólnoty pracy z punktu widzenia socjologicznego, czemu swoje wystąpienie poświęciła prof. Małgorzata Jacyno (Uniwersytet Warszawski). Odrębną częścią dyskusji była szeroko omawiana kwestia dobra wspólnego. Prof. Wojciech Jakimowicz (Uniwersytet Jagielloński) podjął problematykę aksjologicznych podstaw prawa administracyjnego i ich związku z kategorią dobra wspólnego, natomiast prof. Marek Piechowiak (Uniwersytet SWPS) przedstawił dwie koncepcje dobra wspólnego i związane z tym podstawy konstytucyjne prawa pracy. W czasie dyskusji prelegenci skupili się na historycznych i filozoficznych źródłach samego pojęcia dobra wspólnego.

Ostatnia część wydarzenia poświęcona była problematyce społecznej odpowiedzialności ekonomii w kontekście europejskim, o czym mówiła Prof. Josépha Dirringer (Université de Rennes 1) oraz refleksji nad rolą Międzynarodowej Organizacji Pracy, czemu wystąpienie swoje poświęcił prof. Cyril Cosme (dyrektor BIT en France).
Wydarzenie zamknęli prof. Michał Banaszak (wicerektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. Camille Salinesi (wicerektor do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Paris 1, Panhéon-Sorbonne).

Organizatorzy:
PAN Stacja Naukowa w Paryżu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université de Lorraine

Termin konferencji: 7-8 kwietnia 2022
Miejsce konferencji: PAN Stacja Naukowa w Paryżu, Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Języki konferencji: francuski, angielski