“Émotions enchantées en patrimoine. Mémoire historique et dimensions thérapeutiques de la culture, de la littérature et de l’art” to konferencja współorganizowana przez Centre de Civilisation Polonaise en Sorbonne-Université, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Société Historique et Littéraire Polonaise/Bibliothèque Polonaise de Paris (SHLP/BPP). Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i opisanie wybranych aspektów dziedzictwa historycznego w kategoriach jego emocjonalnego wykorzystywania w celu poprawy dobrostanu indywidualnego, grupowego, narodowego czy ponadnarodowego. Konferencja poświęcona została różnym obszarom tematycznym od terapeutycznego odziaływania sztuki i kultury jako swego rodzaju remedium w różnych procesach społecznych, a nawet indywidulanych przypadkach chorobowych, po ożywianie wybranych sfer pamięci historycznej w celu nabywana, utrwalania czy wypierania wybranych elementów tożsamości kulturowej. Konferencja gościła historyków, socjologów, literaturoznawców, psychologów oraz lekarzy, analizujących takie aspekty jak emocje, historia, dziedzictwo czy pamięć kulturowa. W konferencji wzięło udział ponad 50 osób.   

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu, gdzie swoje wystąpienia dali m.in. Robert Kotowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, Christian Hottin – dyrektor Institut National du Patrimoine w Paryżu, Jadwiga Jośko-Ochojska – profesor medycyny z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, André Galinowski z Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) oraz Anna Olczak z Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu.   

Drugi dzień konferencji miał miejsce w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Po słowie wstępnym wygłoszonym przez Annę Czarnocką, prelegenci wygłaszali swoje wystąpienia w ramach trzech sesji tematycznych. Jedną z mówczyń, która przyjęła zaproszenie PAN Stacji Naukowej w Paryżu, była Nathalie Bondil – światowa ekspertka w dziedzinie muzeoterapii, która opowiedziała o francuskich doświadczeniach w tym temacie.   

Konferencja zakończyła się trzeciego dnia, obradami na Sorbonne-Université. Sesję tematyczną pt. “Patrimoine et émotions – un esprit communautaire ?” otworzyła Iwona Pugacewicz. Tematyka obrad skupiała się wokół zagadnień emigracji, jej wpływu na emocje i doświadczenia osób nią dotkniętych.  

Konferencja poprzez swoją interdyscyplinarność poddała słuchaczy nie tylko refleksji, ale dała gotowe rozwiązania jak skutecznie przeciwstawiać się problemom współczesności poprzez odziaływanie na emocje. Wystąpienia o charakterze humanistycznym dopełnione zostały wynikami badań z zakresu medycyny motywując badaczy do otwarcia nowych ścieżek badawczych.