W dniu 20 października 2022 roku w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu miało miejsce “Polsko-francuskie sympozjum na temat nowych regulacji rozrodu: rola adipokin”, współorganizowane przez PAN SN w Paryżu oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Dyrektor PAN SN w Paryżu, dr inż. Magdalenę Sajdak oraz Panie Profesor Joëlle Dupont z INRAE we Francji i Profesor Agnieszkę Rak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Sympozjum było zorganizowane w postaci trzech panelów tematycznych: The role of adipokines on fertility regulation at central level: hypothalamus – pituitary”, “The role of adipokines on fertility regulation at peripherial: ovary & testis”, “The role of adipokines on fertility regulation at peripherial: uterus, placenta, embryo development & pregnancy” oraz dwóch sesji posterowych.

Podczas Sympozjum przedstawiono i szeroko omówiono najnowsze wyniki badań udziału adipokin – czyli hormonów produkowanych przez tkankę tłuszczową w regulacji funkcji rozrodczej samic i samców różnych gatunków zwierząt oraz ludzi. Swoje prezentacje przedstawili wybitni naukowcy z Polski, Francji, Włoch, Kanady i USA. Wykład plenarny wygłosił wybitny biolog – Profesor Sami Dridi z University of Arkansas w USA. Poza doświadczonymi naukowcami, w sympozjum licznie wzięli udział doktoranci i studenci, którzy mieli okazję prezentować wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnych i posterowych. Sypozjum miało charakter hybrydowy.

Na zakończenie sympozjum, w ostatnim panelu Polish-French science possibility and future plan” omówiono możliwości programów naukowych i współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Francji oraz zaplanowano wspólne nowe projekty naukowe.

Termin wydarzenia: 20 października 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr Joëlle Dupont (INRAE)

Diana Kogaczewska (Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu)