Obszar badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi i psychiatrycznymi jest jednym z głównych priorytetów badawczych programów Unii Europejskiej. Dwudniowe sympozjum, jako multidyscyplinarna platforma wymiany w obszarze farmakologii, chemii medycznej, biologii strukturalnej i molekularnej, które odbyło się w dniach 14-15 czerwca 2022 w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu było okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju nowych podejść terapeutycznych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Głównym celem spotkania była dyskusja nad osiągnięciami i wyzwaniami związanymi z opracowywaniem leków w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Szczególny nacisk położono na zagadnienia dotyczące metod syntezy związków biologicznie aktywnych tj. chemii przepływowej i mechanochemii, nowych wskazań dla oryginalnych cząsteczek w chorobach neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych i bólu neuropatycznym, oraz analizy potencjalnych celów biologicznych. Podczas spotkania zaprezentowano osiągnięcia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych przez NCN, ANR oraz MUSE. Co więcej, sympozjum zacieśniło dotychczasową współpracę Wydziału Farmaceutycznego UJCM z Uniwersytetem w Montpellier, Instytutem Genomiki Funkcjonalnej IGF w Montpellier oraz Uniwersytetem Clermont-Auvergne. Zaproszenie gości z Instytutu Biologii Strukturalnej z Grenoble oraz Uniwersytetu w Tours rozszerzyło kompetencje międzynarodowej grupy badawczej w zakresie biologii strukturalnej receptora 5-HT3 oraz chorób ze spektrum autyzmu. Wymiana komplementarnej wiedzy wzmocniła konkurencyjność grupy badawczej o unikalnych kompetencjach w skali Europy.

Sympozjum było współorganizowane przez PAN Stację Naukową w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu w Montpellier oraz Instytut Genomiki Funkcjonalnej w Montpellier.

Termin wydarzenia: 14-15 czerwca 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Paweł Zajdel (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)