Okres powojenny nazywany we Francji “30 glorieuses” to 70 lat pokoju, rozwoju ekonomicznego, wolności, który sprowokował na Zachodzie pojawienie się nowych utopii: wszechobecnej demokracji, końca wojen, karania dyktatorów. Obecnie, brutalnie wywołana wojna w Ukrainie pociągnęła za sobą powrót do trudnej rzeczywistości, w której zło istnieje, zawsze przemieszane z dobrem, i w której demokracje zdobywa się walką w atmosferze obawy.

Konferencja zgromadziła filozofów politycznych, pisarzy i antropologów z różnych krajów europejskich i postawiła sobie za cel odpowiedzenie na złożone i trudne pytanie – co obecna sytuacja oznacza dla stosunków Wschód-Zachód w Europie?

W wydarzeniu, składającemu się z czterech sesji tematycznych, wzięli udział wybitni prelegenci z Francji (m.in. prof. Joanna Nowicki z CY Cergy Paris Université oraz Chantal Delsol z Institut de France), Polski (m.in. dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN), ale także Ukrainy (m.in. dr Antoine Arjakovsky z Collège des Bernardins we Lwowie), aby jeszcze lepiej ukazać realną perspektywę społeczeństwa dotkniętego wojną.

GALERIA ZDJĘĆ