Patrząc rozumieć – Mikołajowi Kopernikowi. Ogarnąć ruch, przestrzeń i rzeczy konieczności. O wizualnym poszukiwaniu nowych znaczeń: czasoprzestrzeni i relacji materii i pustki.

23 lutego 2023 roku obchodziliśmy 550. rocznicę urodzin polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika, którego dzieło O obrotach ciał niebieskich zredefiniowało miejsce człowieka we wszechświecie. Z tej okazji, dzięki współpracy z dr hab. Tomaszem Matusewiczem, profesorem Politechniki Poznańskiej i przewodniczącym Komisji Urbanistyki Planowania Przestrzennego i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej (PAN SN) w Paryżu, w dniach 27.03-21.04.2023, miała miejsce wystawa jego autorstwa, nawiązującą do dokonań tego wybitnego astronoma (https://paris.pan.pl/events/wystawa-poswiecona-mikolajowi-kopernikowi/).

Wystawa była połączona z multimedialnymi prelekcjami publikowanymi na Facebook’u PAN SN w Paryżu (https://www.facebook.com/APSParis/) i składała się z dwóch części.

Pierwsza z nich była fotograficzną dokumentacją wystawy E-POKALIPSA, która odbywała się symultanicznie w sąsiadującej z domem Mikołaja Kopernika Galerii Związku Polskich Artystów (ZPAP) w Toruniu. Fotografie przedstawiały drewniane rydwany z postaciami nabitymi na wspólną metalową oś oraz postaci, tak samo połączone na wysokości między splotem słonecznym a pępowiną pustymi metalowymi rurami budującymi ich konieczne współistnienie. Ta część wystawy była próbą przedstawienia dysharmonii dynamicznych relacji jakie zachodzą w czasoprzestrzeni świadomie kształtowanej przez człowieka, walki toczonej indywidualnie, która przekłada się na relacje między narodami.

Drugą częścią wystawy była przestrzenna instalacja składająca się z białego obiektu EXIT oraz struktury rozszczepionego światła na wspólnej ażurowej osi. Obiekt przedstawiał poklatkowe rozszczepienie światła, intencjonalny model przekraczania jego bariery. Intencją autora było przedstawienie remedium, idei pokonania kosmicznej bariery szybkości światła, która jednak wydaje się łatwiejsza niż przebaczenie drugiemu człowiekowi siedemdziesiąt siedem razy.

Przewrót Kopernikański w myśleniu o subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości na rzecz obiektywnego ruchu Ziemi wokół Słońca jest dzisiaj tak samo potrzebny, jak poszukiwanie  sposobu wyzbycia się indywidualnego imperatywu dominacji, narzucania własnych ideologii, które zawsze prowadzą do konfliktów o zasięgu globalnym. Szukanie relacji bezkolizyjnych trajektorii współistnienia i przekraczania międzyludzkich uprzedzeń wydaje się być częścią kosmicznej harmonii, ale potrzebna jest korekta indywidualnych współrzędnych względem innych ludzi i planety.