W dniach 7–8 czerwca 2022 roku w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się konferencja współorganizowana przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN pt. „Polsko-francuska współpraca w dziedzinie egiptologii”. Naukowe relacje między polskimi i francuskimi egiptologami sięgają samych początków tej dyscypliny, jak o tym świadczą serdeczne listy wymieniane przez Jeana-François Champolliona, który w roku 1822 odczytał pismo hieroglificzne, i Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego. Najpełniejszy wyraz współpraca między polskimi i francuskimi egiptologami znalazła jednak w wieku XX, poczynając od wspólnych wykopalisk w Edfu w latach 1936–1939. To właśnie nieocenione wsparcie ze strony francuskich kolegów pozwoliło badaczom skupionym w założonym w roku 1956 przez Kazimierza Michałowskiego Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (którego spadkobiercą jest obecny Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) zaistnieć w międzynarodowym środowisku naukowym. Konferencja stała się okazją do przypomnienia owocnej współpracy w przeszłości oraz odnowienia i zacieśnienia naukowych relacji na przyszłość, a zarazem do uczczenia niezwykłych rocznic, które świat naukowy obchodzi w roku 2022: dwusetnej rocznicy odczytania hieroglifów przez Jeana-François Champolliona, setnej rocznicy odkrycia grobowca Tutanchamona w Dolinie Królów przez Howarda Cartera (finansowanego przez earla Carnarvonu) oraz siedemdziesiątej rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk. Bogaty program konferencji doskonale oddaje różnorodność badań egiptologicznych: począwszy od natury pisma hieroglificznego i historii jego odczytania, poprzez rezultaty badań terenowych (w tym prac wykopaliskowych czy badań epigraficznych i ceramologicznych) aż po historię dyscypliny czy fenomen egiptomanii wszystkie wystąpienia pokazały, jak wielką rolę współpraca międzynarodowa odgrywa we współczesnej egiptologii.

Komitet organizacyjny:
  • Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  • Szymon Trzybiński (PAN Stacja Naukowa w Paryżu)
  • Termin konferencji: 7-8 czerwca 2022
  • Miejsce konferencji: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu
  • Języki konferencji: francuski