W dniach 28 oraz 29 września odbyło się już drugie z kolei, dwudniowe sympozjum naukowe, poświęcone kontekstom twórczości Josepha Conrada w kulturze wpółczesnej. W sympozjum wzięło udział dwunastu prelegentów: Laurence Davies, Richard Ambrosinin, Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Robert Hampson, Michel Arouimi, Joanna Skolik, Karol Samsel, Daniel Vogel, Julie Gay, Rob Lemkin, Kaoru Yamamoto. Prezentacje dotyczyły m.in. recepcji Conrada w literaturze afrykańskiej, francuskiej i kanadyjskiej, transmedialnych adaptacji utworów Conrada (komiks, powieść graficzna, film), analizy transkreacji „Jądra ciemności” jako „Serce ciemności” w perspektywie stylometrii. W ożywionych dyskusjach prowadzonych również z uczestnikami online (z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii) poruszono zagadnienia kolonializmu, antykolonializmu oraz dekolonizacji. Zwieńczeniem konferencji był poruszający film dokumentalny Roba Lemkina pt. „African Apocalypse” z 2020 roku. Głównym narratorem filmu jest brytyjski student z Oxfordu i aktywista Femi Nylander o nigeryjskich korzeniach, podróżujący z Oxfordu do Nigru, śladami brutalnego kolonizatora – kapitana Paula Voulet, odzwierciedlającego losy Kurtza z „Jądra ciemności”. Materiał w dużej mierze opiera się na relacji nigryjskiej społeczności, której krzywdy wyrządzone przez kolonizatora nadal pozostają w jej pamięci zbiorowej (post-pamięć). Film stał się punktem wyjścia do debaty dotyczącej problemów etycznych, aktualnych procesów neokolonializmu oraz roli tekstów Conrada w objaśnianiu zagrożeń współczesnego świata.