Dnia 21 września w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się interdyscyplinarna konferencja, będąca efektem współpracy  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Polską Akademię Nauk, Stacją Naukową w Paryżu, Saprat (Savoirs et pratiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine), École pratique des hautes études – PSL w Paryżu. Konferencja pt. „Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach Feliksa Jasieńskiego” miała na celu promocję  publikacji materiałów z sympozjum w języku francuskim oraz angielskim o tym samym tytule, które odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2021 roku. Tom stał się również podstawą do debaty intelektualnej na temat idei kolekcjonerstwa. Serdeczne podziękowania dla P. Agnieszki Kulczewskiej-Wójcik oraz P. Ewy Bobrowskiej, które skutecznie wprowadziły uczestników konferencji w zagadnienia merytoryczne oraz moderowały całe wydarzenie. Konferencja to nie tylko nota historyczna na temat kolekcjonerstwa ale i nowe spojrzenie na działalność „pośredników kulturowych”, otwierające jednocześnie  nowe horyzonty badawcze w tej dziedzinie.