Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usługa wypożyczenia oraz prania pościeli i ręczników dla Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ELIS.

Pełna treść