Choroby odzwierzęce, wywoływane przez patogeny krążące wśród zwierząt, stanowią obecnie 75% nowo pojawiających się chorób zakaźnych. Do tej pory patogeny te były badane niezależnie. Mimo że nie są izolowane, oddziałują na siebie i ewoluują w obrębie różnorodnych społeczności drobnoustrojów. Interakcje pomiędzy drobnoustrojami mogą mieć duży wpływ na ciężkość przebiegu choroby oraz na dynamikę epidemiologiczną i ewolucyjną czynników zakaźnych. Dlatego też zrozumienie tych interakcji jest niezbędne do opracowania strategii zwalczania chorób pasożytniczych i zoonoz w ramach koncepcji „EcoHealth – OneHealth”.

Obecnie technologie sekwencjonowania o dużej wydajności umożliwiają niemal wyczerpujący opis różnorodności biologicznej zbiorowisk drobnoustrojów. Niemniej jednak, te ogromne ilości danych stanowią wyzwanie analityczne, zarówno jeśli chodzi o wykrywanie interakcji patogen-patogen lub patogen-żywiciel, jak i modelowanie sieci interakcji łączących te społeczności mikrobiologiczne i ich żywicieli.

15-16 listopada 2022 w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się sympozjum naukowe, podczas którego przedstawione zostały niedawno opracowane metody analizy danych, pozwalające sprostać takim wyzwaniom analitycznym. Analizie i opracowaniu zostały poddane dane zebrane w ramach europejskiego projektu badawczego Biodiversa-BioRodDis dotyczącego europejskich gryzoni, ich patogenów i mikrobiomu jelitowego.

Termin wydarzenia: 15-16 listopada 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Maciej Grzybek (Gdański Uniwersytet Medyczny)

dr Nathalie Charbonnel (INRAE)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)