Rola Przełomowych Innowacji w Doskonaleniu Jakości w Medycynie

Wiedza na temat zarządzania jakością jest niezbędnym elementem efektywnego działania instytucji opieki zdrowotnej. Pierwsze formalne inicjatywy w tej dziedzinie (wzorowane na metodach  kontroli jakości używanych z przemyśle) pojawiły się w sektorze zdrowia Europy Zachodniej, Japonii i Stanów Zjednoczonych na początku lat 70-tych. Obecnie, badania naukowe i programy  wdrożeniowe prowadzone są przez setki instytucji akademickich, rządowych, pozarządowych i organizacji społecznych w większości krajów świata.

W Polsce, pierwsza inicjatywa w tej dziedzinie,  podjęta przez Ministerstwo Zdrowia na początku lat 90-tych, zaowocowała utworzeniem Towarzystwa Promocji Jakości w Opiece Zdrowotnej w 1993 roku, oraz otwarciem Centrum  Monitorowania Jakości (CMJ) w 1994 roku w Krakowie. Programy szkoleniowe i akredytacyjne prowadzone przez CMJ stanowią solidną podstawę administracyjną zarządzania jakością opieki  zdrowotnej w Polsce. Niemniej jednak, polski sektor zdrowia potrzebuje więcej ekspertów i entuzjastów doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach i etapach opieki zdrowotnej i profilaktyki.

Celem dorocznych konferencji na temat jakości w medycynie organizowanych w PAN Stacji Naukowej w Paryżu była wymiana doświadczeń i porównanie aktualnego stanu badań i inicjatyw wdrożeniowych prowadzonych w Polsce i we Francji, jak również w innych krajach Europy i świata.

Tegoroczna Konferencja ‘Jakość w Medycynie i Światowym Zdrowiu Publicznym’ była kontynuacją programu zainicjowanego w czasie pierwszego spotkania Okrągłego Stołu, które odbyło się w PAN Stacji Naukowej w Paryżu w kwietniu 2018. W czasie kolejnych spotkań w maju 2019 i czerwcu 2021 roku, omawiano znaczenie efektywnej współpracy międzynarodowej i międzyresortowej  w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji oraz w innych krajach Europy i świata.

Tematem czwartej konferencji w tym cyklu, która odbyła się 27-29 kwietnia 2022, była rola innowacji przełomowych (Disruptive Innovation) w doskonaleniu jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Wśród wykładowców gościliśmy  przedstawicieli uczelni medycznych, organizacji naukowych, rządowych, gospodarczych i społecznych w Polsce i we Francji, a także w innych krajach Europy, Afryki, Azji, i obu Ameryk.

Termin wydarzenia: 27-29 kwietnia 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

Małgorzata Chalupowski (Wydawnictwo Naukowe MEDYK)

Natalia Pstrąg (PAN SN w Paryżu)