Jest nam niezmiernie miło gościć w naszej Stacji uczonych, przybywających w ramach polsko-francuskiej współpracy bilateralnej nawiązanej między Polską Akademią Nauk (PAN) a Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Wszystkim naszym gościom życzymy powodzenia w realizacji ich projektów!

  • dr hab. Katarzyna Górska z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (więcej informacji o jej badaniach i realizowanych projektach tutaj)
  • prof. Bogdan Idzikowski z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk; wśród jego specjalności wymienić można m.in. fizykę ciała stałego, magnetyzm i nanotechnologię (więcej informacji tutaj)
  • dr hab. Daniel Mège, profesor Instytutu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (więcej informacji o jego badaniach i realizowanych projektach można znaleźć tutaj)