Jest nam niezmiernie miło gościć w naszej Stacji dr hab. Katarzynę Górską z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, pierwszą stypendystkę długoterminowego pobytu uczonych Polskiej Akademii Nauk. Dr hab. Katarzyna Górska będzie przebywała w Stacji przez kolejne 6 miesięcy, aby rozwijać swoje badania w ramach polsko-francuskiej współpracy między CNRS i PAN.

Więcej informacji o jej badaniach i realizowanych projektach można znaleźć tutaj.