Jest nam niezmiernie miło gościć w naszej Stacji dr hab. Katarzynę Górską z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, pierwszą stypendystkę długoterminowego pobytu uczonych Polskiej Akademii Nauk. Dr hab. Katarzyna Górska będzie przebywała w Stacji przez kolejne 6 miesięcy, aby rozwijać swoje badania w ramach polsko-francuskiej współpracy między CNRS i PAN. Więcej informacji o jej badaniach i realizowanych projektach można znaleźć tutaj.

Drugim stypendystą przebywającym obecnie w naszej Stacji jest prof. Bogdan Idzikowski z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Wśród jego specjalności wymienić można m.in. fizykę ciała stałego, magnetyzm i nanotechnologię. Więcej informacji tutaj.