Szanowni Państwo,

podstawowym celem działalności PAN Stacji Naukowej w Paryżu – zgodnie z jej Statutem – jest rozwijanie współpracy naukowej i kulturalnej między Polską a Francją. Mimo trwającej pandemii COVID-19, w roku 2021 Stacja nawiązała nowe kontakty oraz kontynuowała dotychczasową współpracę z francuskimi i polskimi instytucjami, pełniąc w dalszym ciągu rolę pośrednika między ośrodkami naukowymi tych dwóch państw. W ramach Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) zorganizowana została seria wydarzeń, których realizacja przyczyniła się w znaczącym stopniu do promowania wyników polskich badań naukowych za granicą i umacniania francusko-polskiej współpracy badawczej. Wiele z tych wydarzeń miało charakter interdyscyplinarny i dotyczyło takich dziedzin jak medycyna, fizyka, biologia, ekonomia, socjologia, historia sztuki, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo czy teatrologia. Wszystkie przedsięwzięcia w Stacji odbyły się przy zachowaniu ścisłych zasad sanitarnych, najczęściej w formie hybrydowej lub zdalnie. Oprócz sfery organizacyjnej, w roku 2021 Stacja działała aktywnie w sferze informacyjnej i promocyjnej.

Najważniejsze z aktywności w tych trzech obszarach skupiły się na:

  • współorganizacji konferencji pt. Jakość w medycynie w Polsce i na świecie – trendy i perspektywy: rola współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w doskonaleniu opieki zdrowotnej w obliczu pandemii COVID-19. Byli na niej obecni m.in. prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Zespołu doradczego ds. COVID-19, oraz wiceprzewodniczący Zespołu prof. Krzysztof Pyrć;
  • przygotowaniu sympozjum pt. Polsko-francuskie sympozjum: postępy w fizyce ultrazimnej materii, w którym uczestniczyli m.in. laureaci Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie za rok 2019: prof. Jakub Zakrzewski oraz dr hab. Dominique Delande;
  • współorganizacji konferencji pt. Myśleć i praktykować politykę inaczej: lekcja Jerzego Giedroyciai “Kultury” paryskiej, w której udział wzięli m.in prof. Norman Davies i prof. Daniel Beauvois;
  • uczestnictwie w debacie pt. Przeszłość dla przyszłości: jakiego podręcznika do nauki historii potrzebują Europejczycy na początku XXI wieku?, w której udział wzięli Stali Przedstawiciele przy UNESCO z Francji, Niemiec oraz Polski;
  • współorganizacji konferencji pt. Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach Feliksa Jasieńskiego, na której obecni byli m.in. prof. Krzysztof Pomian i prof. Jerzy Malinowski;
  • przygotowaniu 22 numeru Roczników PAN Stacji Naukowej podsumowującego wydarzenia, które odbyły się w Stacji w latach 2020-2021;
  • przygotowaniu dwóch filmików promujących naukowców w ramach serii Science = Mission √(impossible);
  • podjęciu działań promujących program PASIFIC we Francji.

Co więcej, w 2021 roku Stacja współuczestniczyła w wydaniu książki pt. Médiatrice des cultures: mélanges offerts à Maria Delaperrière, będącej hołdem dla filologicznej działalności badaczki. PAN SN w Paryżu uczestniczyła również w Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, zorganizowanym przez polską i francuską stronę rządową. Na płaszczyźnie instytucjonalnej Stacja miała okazję kontynuować lub nawiązać kooperację m.in. z przedstawicielami takich jednostek jak Centre national de la recherche scientifique, Sorbonne Université, Sciences Po, Université de Lille, Centre de civilisation polonaise – Sorbonne Université czy Muséum National d’Histoire Naturelle.

Mając nadzieję na poprawę sytuacji sanitarnej w 2022 roku, oczekujemy na dalszą wspólpracę i spotkania, zarówno te wirtualne, jak i stacjonarne w siedzibie Stacji PAN w Paryżu.

W imieniu zespołu PAN SN w Paryżu

dr inż. Magdalena Sajdak