Zaproszenie do składania ofert nr 6A/2019 na dostosowanie windy do norm w budynku Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Pełna treść ogłoszenia