Dyrektor PAN – Stacji Naukowej w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja.paris@paris.pan.pl z dopiskiem w temacie „NAZWISKO, imię, Paryż PAN – specjalista” do dnia 10 lipca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia