Zmarł prof. Jerzy Borejsza, wybitny polski historyk, badacz systemów totalitarnych, znawca historii XIX w. i Powstania Styczniowego. Studiował historię na uniwersytetach w Kazaniu i Moskwie. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 r. W 1975 r. został zwolniony z pracy na Uniwersytecie Warszawskim i przeszedł do Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał profesurę w 1983 r. W 1989 r. został dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu, wykładał na uniwersytetach w Heidelbergu i Dijon. Profesor Borejsza pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 2004–2012, najpierw w Katedrze Stosunków Międzynarodowych a następnie na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej. Autor wielu książek, m.in. Rzym a wspólnota faszystowska, Szkoły nienawiści: historia faszyzmów europejskich 1919-1945, Stulecie zagłady.