Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci prof. Karola Modzelewskiego. Zmarł w Warszawie 28 kwietnia 2019 r. Odszedł wielki historyk i wielki człowiek. Jeszcze na początku kwietnia wziął udział w wieczorze Jemu poświęconym i zorganizowanym w Stacji z okazji francuskiego przekładu autobiografii „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”.

Karol Modzelewski od wczesnej młodości był zaangażowany w działalność polityczną : w 1964 r. w liście otwartym do partii krytykuje linię polityczną PZPR, w marcu 1968 r. jest jednym z organizatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie pierwszej „Solidarności” był pierwszym rzecznikiem NSZZ. To jemu zawdzięczamy przyjęcie przez ogólnopolski związek nazwy „Solidarność”. Za swoją działalność był kilkakrotnie więziony i internowany.

Po upadku PRL, sprawował mandat senatora I kadencji w latach 1989-1991. Pracował jako profesor na Uniwersytecie Wrocławskim (1992-1994), a następnie, od 1994 r. jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z Polską Akademią Nauk, był jej wiceprezesem w latach 2007-2010.

Pozostaje dla nas autorytetem moralnym, człowiekiem wielkiej mądrości i rzadkiej wrażliwości społecznej.