Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na wymianę wymiennika płytowego ciepła oraz dwóch klimakonwektorów w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu

Informujemy, że przedmiotowa procedura została zakończona bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Pełna treść