Demony zajmują szczególne miejsce w tradycji trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Pierwsze spotkanie panelowe, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. w Paryżu miało na celu przedstawienie stanu wiedzy i przybliżenie zagadnień badawczych w temacie tyleż interesującym, co mało studiowanym: demonologii. Badacze pochylili się nad tekstami świętych ksiąg największych religii monoteistycznych w perspektywie historycznej, teologicznej i historycznoliterackiej, ale również nad teksatmi wykluczonymi z kanonu (apokryfami, pismami gnostycznymi), jak też nad późniejszymi dokumentami, które je interpretowały (traktatami teologicznymi, demonologicznymi, w tym medycznymi i prawniczymi), często w ujęciu komparatystycznym z mitologiami pogańskimi. W spotkaniu udział wzięli: Michael Langlois z Uniwersytetu w Starsbourgu i Centre de recherches français à Jérusalem, Filip Taterka z Instytutu Studiów Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Katarzyna Anna Kula ze Stacji naukowej PAN w Paryżu.