27 października w Pan Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się już drugie z kolei spotkanie podsumowujące polsko-francuską współpracę badawczą zespołów z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (pod kierownictwem prof. Agnieszki Rak) oraz Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (pod kierownictwem dr Joelle Dupont). Zespoły złożone z doświadczonych badaczy, ale przede wszystkim młodych naukowców, dyskutowały o wynikach swoich projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Région Centre Val de Loire w Francji. Tematyka badań dotyczy molekularnych mechanizmów kontrolujących funkcję rozrodczą samic poprzez określenie wpływu adipokin – hormonów tkanki tłuszczowej, neuropeptydów oraz czynników środowiskowych na funkcjonowanie komórek osi podwzgórze – przysadka – jajnik na modelu zwierzęcym oraz ludzkim. W seminarium wzięli udział również reprezentanci Polskiej Akademii Nauk – wykład gościnny poprowadziła dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, natomiast prezentacje o możliwościach i wsparciu przy aplikowaniu o granty ERC wygłosił Michał Surowski z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Wszystkie wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, ukazując różne podejścia zespołów z Polski i Francji do prezentowanych problemów badawczych i dając uczestnikom inspirację do dalszych badań.