Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu, jako pomocnicza jednostka naukowa oraz jedna z sześciu zagranicznych placówek PAN, działa na rzecz rozwoju szeroko rozumianej współpracy naukowej i kulturalnej między Polską a Francją, a także promuje polską naukę i wspiera polskich badaczy we Francji.

Dyrektor PAN – Stacji Naukowej w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko TECHNIKA gotowego/-wej do podjęcia pracy w wymiarze 1 etatu od maja 2024 r.

Miejsce świadczenia pracy: Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, 75116 Paryż

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja.paris@paris.pan.pl z dopiskiem w temacie „NAZWISKO, Imię, Paryż PAN – technik” do dnia 3 marca 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia